Taşıma Şartları ve Kuralları

PDFPrintE-mail

1) TANIMLAR
Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır.
‘biz’, ‘bizim’ ve RCS, RCS Worldwide Express. ve RCS’nin grup şirketleri, RCS çalışanları, acenteleri ve bağımsız yükleniciler anlamındadır. ‘siz ve ‘sizin’ gönderen veya konşimento sahibi anlamındadır. ‘taşıma’ gönderi ile ilgili tarafımızca gerçekleştirilen ve gönderinin taşınmasını içeren tüm operasyonları ve hizmetleri/servisleri kapsamaktadır. ‘diğer hizmetler’ gönderinin taşınması dışında tarafımızca gerçekleştirilen tüm diğer hizmetler anlamına gelmektedir; depolama, tasnif, paketleme, istifleme, katma değerli hizmetler ve taşıma yönetim hizmetleri.
‘gönderi’ bize verilen ve taşınması tarafımızca kabul edilen veya diğer hizmetleri yerine getirmeyi kabul ettiğimiz, bizim konşimentomuz veya konşimentosuz taşınan tüm zarf, paket, doküman, poşet(satchel) yada kargo anlamındadır. ‘taşınması yasak mallar’, yurtiçi taşımalarda Türk mevzuatlarınca yasaklanmış olan ve uluslararası taşımalarda gönderinin taşınma sürecinde geçtiği ülkelerdeki kanunlar, yönetmelikler veya düzenlemelerle yasaklanmış olan tüm malzemeler ve eşyalar anlamındadır.

2) TARAFLAR
İmzaladığınız sözleşme RCS veya RCS Express Ltd’nin bir bürosu, temsilcisi veya anlaşmalı olduğu ve sizden gönderi kabul eden veya diğer hizmetleri veren kurumlardan biriyle yapılmıştır. Yapmış olduğunuz gönderinin taşınma işleminin tamamı veya bir kısmını veya diğer hizmetlerin karar verdiğimiz şart ve koşullar altında, anlaşmalı olduğumuz başka bir kuruma yaptırabileceğimizi kabul edersiniz.

3) KURAL ve KOŞULLARIMIZIN SİZİN TARAFINIZDAN KABÜLÜ

Bize uluslararası veya yurtiçi taşıma veya diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile gönderi teslim ettiğinizde, konşimentoyu imzalamış veya imzalamamış bile olsanız, siz ve gönderi ile ilgisi bulunan herkes, bu taşıma sözleşmesindeki ve/veya diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi için imzalanan sözleşmedeki tüm taşıma kural ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu kurallar gönderiniz ile ilgili toplama, taşıma ve teslimat yaptığımız herkes için geçerlidir. Çalışanlarımızın, acentelarımızın veya anlaşmalı olduğumuz kurumların hiçbiri bu taşıma veya diğer hizmetler sözleşmesindeki kural ve koşulları değiştirmeye, kaldırmaya veya feragata yetkili değildir. Bu sözleşmede geçen kural ve koşullar ile çelişen gönderinizin taşınması konusunda tarafımıza vereceğiniz yazılı ya da sözlü hiçbir farklı talimat geçerli kabul edilmeyecektir.

4) SÖZLEŞME KAPSAMI

a) Bizimle ayrı bir sözleşme yapmış veya gönderi taşınması farklı bir sözleşmenin bir parçasını da oluştursa da bu taşıma sözleşmesindeki tüm taşıma kural ve koşulları taşınacak tüm mallar için geçerli olacaktır.
b) Bizimle sonlandıracağınız gönderinizin taşınmasını kapsayan her tür anlaşma ile aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olursunuz;
- gönderinizin taşınması karayolu ile uluslararası ise bu sözleşme bir uluslararası karayolu taşıma sözleşmesidir; (Taşıma işinin başlangıcı veya bitişi iki farklı ülkeden yapılıyorsa)
- gönderinizin taşınması havayolu ile uluslararası ise bu sözleşme bir uluslararası havayolu taşıma sözleşmesidir.
- gönderinizin taşınması denizyolu ile uluslararası ise bu sözleşme bir uluslararası denizyolu taşıma sözleşmesidir.
- gönderinizin taşınmasını içermeyen, diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesini kapsayan bir sözleşme ise bu sözleşme bir diğer hizmetler sözleşmesidir.
- gönderinizin taşınması havayolu ile yurtiçi ise bu sözleşme bir yurtiçi havayolu taşıma sözleşmesidir. (Taşıma işinin başlangıcı ve bitişi Türkiye sınırları içinde ise)
- gönderinizin taşınması karayolu ile yurtiçi ise bu sözleşme bir yurtiçi karayolu taşıma sözleşmesidir.

5) TEHLİKELİ MADDELER/GÜVENLİK

5.1 5.2 ve 5.3 paragraflarında belirtilen şartların dışında; yurtiçi ve uluslararası taşımalarda, Türk Ticaret Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile diğer mevzuatlar ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Teknik Kılavuzunda, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) Tehlikeli Madde Yönetmeliğinde, Uluslararası Denizcilik Tehlikeli maddeler kodu (IMDG), Avrupa Anlaşmasında yer alan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliğinde (ADR)ve diğer ulusal ve uluslararası kurallar dahilinde taşınması yasak olan tehlikeli maddeler tarafımızca taşınmaz ve diğer hizmetler verilmez.

5.2 Bazı ülkelerde bazı tehlikeli maddeleri, tehlikeli madde taşınmasına ilişkin kayıtlı yetki belgeleri dahilinde taşıyabilir veya diğer hizmetleri gerçekleştirebiliriz. Gönderinin kabulünden önce bu kayıtlı yetkinin yazılı olarak tarafımıza verilmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde gönderileriniz sadece geçerli olan yönetmeliklere ve bizim gerekliliklerimize uygunsa kabul edilir. (bakınız paragraf 5.1) Şartlarımızı ve tehlikeli maddeler taşıma yetki belgesi başvuru prosedürünü size en yakın RCS ofisinden temin edebilirsiniz. Malınızın kabulünü takiben tehlikeli maddeler ek ücreti tarafınıza faturalanacaktır.

5.3 Bazı tehlikeli maddeler yukarıda belirtilen onaylı müşteri gerekliliklerinden muaftır. Bu konuda detaylı bilgiye en yakın RCS ofisinden ulaşabilirsiniz.

5.4 Konşimentomuzu doldurarak ve tarafımıza gönderi vererek, gönderinizin ICAO Madde 17de yer alan veya ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yer alan havacılık güvenlik şartları çerçevesinde tanımlanan yasaklı herhangi bir eşya veya madde içermediğini teyit ve garanti edersiniz. Gönderinizin içeriği ile ilgili tüm detayları konşimento üzerinde veya diğer dokümanlar aracılığıyla belirtmeniz gerekmektedir. Fakat sorumluluğunuz bu bilgiyi vermekle bitmez.

5.5 Tarafımızca taşınan veya koordine edilen yurtiçi ve uluslararası gönderiler güvenlik nedeniyle görüntülenebilir ve bu görüntüleme x-ray kullanımı gerektirebilir ve siz gönderinizin içeriğinin güvenlik nedeniyle incelenmesini kabul edersiniz.

5.6 Gönderinizin güvenilir bir personeliniz tarafından güvenli bir ortamda hazırlandığını, bize teslim edilmeden önce hazırlanma, depolanma ve taşınması sırasında izinsiz müdahelelere maruz kalmadığını beyan edersiniz.

5.7 Taşınması yasak olan mallar tarafımızca kabul edilmez.

5.8 Gönderiniz için gönderi varış ülkesi yetkilileri veya transit ülke yetkilileri ile gümrük ve/veya güvenlik sebebleriyle kişisel verileriniz dahil olmak üzere bilgi paylaşmak zorunda kalabiliriz.

6) İHRACAT KONTROLLERİ

6.1. İhracat kontrolüyle ilgili uygulanabilir tüm kanunlara olan uygunluğu garanti ediyor ve bunla ilgili sorumluluğu üstleniyorsunuz. İhracat kontrolüyle ilgili uygulanabilir tüm kanunlara, askeriyede izinsiz ticareti ve diğer stratejik mal ve hizmetlere ilişkin ticareti olduğu kadar malınızın oraya taşınacağı, oradan taşınacağı, aracılığıyla taşınacağı veya üzerinden taşınacağı ülkelerde bahsi geçen kişi ve kuruluşlarla yapılan finansal ve ticari işlemleri yasaklayan düzenleme ve kurallar veya bazı teknoloji, bilgi ve emtiaların malınızın oraya taşınacağı, oradan taşınacağı, aracılığıyla taşınacağı veya üzerinden taşınacağı ülkelere nakliyesinin şartlarını belirleyen düzenleme ve kurallar dâhildir ancak söz konusu uygulanabilir kanunlar, bunlar ile sınırlı değildir.

6.2. Ayrıca tarafınızın ya da taraflardan birinin, özerk yaptırımlar düzenlemelerinde olduğu gibi BM yaptırım programlarında, bunları yorumlayan ya da bunlara ek yapan başkaca ulusal program listelerinde yer alması durumunda, tarafımıza yükün taşınması teklifinde bulunmayacağınızı garanti ediyorsunuz.

6.3. İhracat öncesi yasal kontrole tabi olan yükleri belirtmeyi ve tarafımıza bilgi ve uygulanabilir düzenlemelere göre gerekli olan bütün belgeleri sağlamayı kabul ediyorsunuz.

6.4. Masrafı tarafınıza ait olmak üzere, bir yük için ihracat ve ithalat lisansı ya da izni gerekliliklerini belirlemek, gerekli lisansları ya da izinleri almak ve malın gönderildiği kimsenin(gönderilen), menşe ülkenin, gönderilen ülkenin ve mallar üzerinde yargılama yetkisi olan ülkenin hukukuna göre yetkili olduğunu garantilemek sizin sorumluluğunuzdadır.

6.5. İhracat kontrol kanunlarıyla, yaptırımlarla, kısıtlayıcı tedbirlerle ve ambargolarla uyum göstermeyen davranışlarınız halinde, ne tarafınıza ne de başka bir kişiye karşı sorumluluk kabul etmemekteyiz.

7) İNCELEME HAKKI

7.1 Gönderinizin tarafımızdan veya gümrük ve güvenliği de kapsamak üzere herhangi bir resmi merci tarafından açılmasına ve incelenmesine muvafakatiniz vardır.

8) TRANSİT ZAMAN HESAPLANMASI VE GÖNDERİLERİN DOLAŞIMI

Hafta sonları, resmi tatiller ve banka resmi tatili ve kontrolümüz dışında gümrük, zorunlu yerel güvenlik gereklilikleri nedeniyle oluşan gecikmeler ya da başka bir nedenden dolayı meydana gelen gecikmeler, kapıdan kapıya teslimat zaman tablosunda belirtilen sürelere dahil değildir. Gönderinin RCS teşkilatı içerisinde yer alan tüm aktarma merkezleri vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere tüm gönderi güzergahını ve taşıma methodunu belirleme yetkisini münhasıran elinde bulundurduğunu kabul edersiniz.

9) GÜMRÜK ÇEKİMİ (Uluslararası gönderiler için)

9.1 Bu sözleşme ile gönderinizin gümrüğe girmesi ve gümrükten çekilmesi konusunda bizi yetkili kılar ve gönderinizin gümrükten çekilmesi amacıyla bir gümrükçü atanması için bizi ‘Alıcı’ olarak tayin etmeyi kabul edersiniz. Herhangi bir gümrük yetkilisinin, gümrük çekimi için ek bir doküman istemesi halinde, bu belgeyi bize temin etmek sizin sorumluluğunuzdadır ve bedeli sizin tarafınızdan ödenir.

9.2 Gönderiniz için gerekli belgeleri tamamlamak ve özellikle gümrükleme için gerekli olan tüm dokümanları eksiksiz bir şekilde temin etmek sizin yükümlülüğünüz altındadır. İthalatınız ve ihracatınız ile ilgili tüm bilgi ve beyanların tamamının gerçek ve doğru olduğunu teyit edersiniz. Gönderiniz veya gönderinizin bir kısmı ile ilgili yanlış, gerçeğe aykırı veya hileli beyan vermeniz halinde oluşacak hak iddiaları ve/veya suçluluk davalarını ve bunların cezai yaptırımı olan cezai bedel ödeme, müsadere ve gönderinizin satılma riskini kabul edersiniz. Gereken gümrük formalitelerini tamamlamanız için size gönüllü yardımcı olabileceğimizi ancak bununla ilgili her riski üstünüze aldığınızı kabul edersiniz. Taşıyıcı sıfatıyla gerçekleştirmiş olduğumuz gümrükleme işlemlerine ilişkin olarak ve gümrükleme sırasında ortaya çıkacak hiç bir zarar, maliyet, masraf, gecikme ve diğer taleplerden sorumlu olmayacağımızı kabul eder, beyan ettiğiniz bilgiyle ilgili olarak bize yönelik herhangi bir hukuki iddia ile karşılaştığımız taktirde, zararımızı karşılayacağınızı onaylarsınız.

9.3 Herhangi bir hükümet veya gümrük yetkilisinin vermiş olduğu sebebiyetle veya. gümrük işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve sizin ve/veya alıcının gerekli resmi evrakı süresinde ve istenilen şekilde temin edememesi gibi hatalar nedeniyle meydana gelebilecek gümrük cezaları, depolama masrafları veya diğer her türlü masraflar ile vergi ,resim, harçlar ve/veya gerekli lisans ve iznin alınması ile ilgili olarak oluşacak harcamaların tarafımızca yapılması halinde tarafınızca ve/veya alıcı tarafından navlun ücreti haricinde bizim ek ücretimiz olarak ilk talebimizde ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt edersiniz edersiniz.

9.4 Gönderinizi ile ilgili tüm gümrük çekim işlemlerini kolaylaştırmaya çalışacağız fakat gümrük veya hükümet yetkililerinin müdahalesinden kaynaklanabilecek herhangi bir gecikme, kayıp veya hasardan tarafımız sorumlu değildir.

10) YANLIŞ ADRES VE POSTA KUTUSU NUMARASI

10.1. Gönderi sizin tarafınızdan temin edilen Alıcı adresine yapılır. Alıcı adresini tam ve doğru yazmak münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Gönderiyi yanlış adres nedeni ile teslim edemezsek doğru adresi bulabilmek için makul tüm çabayı göstereceğiz. Düzeltme için tarafınıza ihbarda bulunacağız ve ek masraf oluşmasına rağmen gönderiyi doğru adrese teslim edeceğiz ya da teslime gayret edeceğiz. Olası ek masraflar tarafınıza yansıtılacaktır.

10.2 Sınırlı sayıda ülke (gönderinizi taşımak üzere kabul eden RCS şubesi yada iştirak veya bağlı kuruluşlarından ülke listesini temin edebilirsiniz) dışında posta kutusu numaralarına teslim kabul edilmeyecektir ve alıcının (sabit hat) telefon numarası temin edilmesi şartıyla ve ilk denememizde gönderiyi teslim edemezsek, gönderiyi alıcıya postalayabileceğimize ve postalama ispatının teslimat ispatı olacağını kabul edersiniz.

11. GÖNDERİNİZİN TESLİMATI
11.1 Herhangi bir nedenle gönderinin teslimatını tamamlayamadığımız takdirde alıcının adresine teslimatın denenmiş olduğunu ve bulunduğu yeri belirten bir ihbar bırakmaya çalışacağız. Şayet teslimat ikinci denemeden sonra tarafımızdan yapılamaz ise ya da alıcı gönderiyi reddederse sizinle irtibata geçmeye çalışacağız ve sonraki uygun eylem üzerinde anlaşacağız. Alıcının gönderiyi almaktan imtina ettiği/ reddettiği ve gönderinin kabul edilmediği durumlarda süresi içinde gönderinin salahiyeti açısından sizden yukarıda da belirttiğimiz gibi yazılı talimat isteyeceğiz. Bu gibi durumların varlığında sizden gelen talimat gibi hareket edilecektir. Sizin tarafınızdan verilen talimat gibi hareket edildiğinde hizmet kusursuz tamamlanmış sayılacaktır. Tarafınızca 2 günlük sürede yazılı talimat verilmemesi halinde Taşıyıcı sıfatıyla gönderiyi gümrük sahası, depo veya antrepo’ya teslim etmek kaydıyla hizmet tamamlamış sayılacaktır. Ve bu işlemlerden kaynaklanan her türlü hizmet bedeli navlun ücretine yansıtılacak ve sizin tarafınızdan ödenecektir.

Gönderinin gönderilmesi, tasarrufu ya da iadesi ile maruz kalınan masrafları ve yapılan üçüncü ve fazlası teslimat denemesi ve kararlaştırılan uygun sonraki adım için (şayet olursa) masraflarımızı ödemeyi kabul edersiniz. Talimatlarınızı gönderinin ikinci teslimat denemesini takiben makul bir süre içinde almadığımız takdirde gönderi içeriğinin size ya da diğer kişilere karşı herhangi bir sorumluluk olmaksızın imhasının ya da satışının tarafımızdan gerçekleştirilmesini kabul edersiniz. satış halinde hizmet ücreti ve ilgili yönetsel masraflar düşüldükten sonra, satış ücreti baiyesi Gönderene iade edilecektir.

11.2 Özel Teslimat Talimatları

11.2 Siz veya gönderinin alıcısı bize (bir RCS internet sitesi veya başka bir ortam aracılığıyla) gönderiyi başka bir yere/kişiye teslim etmemiz (örneğin bir komşu ve/veya komşu bir adres) için özel talimatlar verebilirsiniz veya alıcı gönderiyi tarafımızdan onaylanan bir yerden alma isteğini belirtebilir. Bu özel teslimat talimatları hizmetini devreye almamızı talep etmeniz ve bizim bunu kabul etmemiz halinde aşağıdaki hükümler geçerlidir:
11.2.1 üzerinde alternatif kişi ve/veya teslimat yeri yazılı olan teslimat makbuzunu vermemiz gönderi teslimat kanıtını teşkil eder;

11.2.2 özel teslimat talimatlarınızı ifa etmemizin sonucu olarak herhangi bir şekildeki zarar veya ziyandan dolayı sorumluluk kabul etmeyiz;

11.2.3 bu özel teslimat talimatları hizmetinin verilmesinin sonucu olarak herhangi bir sevkiyattaki zarar veya ziyan nedeniyle doğan (aralarında makul avukatlık ücretleri ve masrafları bulunan) her türlü talep, masraf, sorumluluk ve harcamaya karşı bizi tazmin eder ve zarardan azade kılarsınız. Ayrıca bu özel teslimat talimatları hizmetinin verilmesi karşılığında sizden idare ücreti alma hakkımızı saklı tutuyoruz.

12. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıdakileri tarafımıza belirtir, temsil eder ve garanti edersiniz.
12.1 konşimento üzerinde, gönderi içeriğinin (ağırlık ve parça sayısını kapsamak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun bir şekilde açıklandığını; gönderi içeriğinin doğru bir şekilde etiketlendiğini ve etiket veya etiketlerin tarafımızdan açık bir biçimde görülebilecek şekilde gönderinin dış yüzüne kalıcı olarak tarafınızdan emniyetli olarak sabitlendiğini;
12.2 taşıma belgemize alıcının iletişim detaylarının tam, düzgün ve okunur şekilde girildiğine;
12.3 gönderi içeriğinin taşımanın veya tarafımızdan verilecek ortak ayrıştırma ve/veya kullanım süreci de dahil olmak üzere diğer hizmetlerin olağan risklerine karşı korumak üzere tarafınızdan emniyetli bir şekilde ve dikkatle hazırlandığını ve paketlendiğini;
12.4 gönderinin ağırlığının doğru olarak bildirildiğini ve gönderinin araçlarımıza yüklenmesi ya da boşaltılması için ihtiyacımız olduğu takdirde özel donanım tedarik edileceğini;
12.5 30 kilo ve fazlası her bir parça için ağır etiketinin tarafımızdan açık bir biçimde görülebilecek şekilde gönderinin dış yüzüne kalıcı olarak tarafınızdan emniyetli olarak sabitlendiğini;
12.6 gönderi içeriklerinin IATA, ICAO, IMDG veya ADR tarafından sınırlandırılmamış olduğu ve yasaklanmış parçalardan olmadığı ve siz ya da alıcının uygulanacak hukuk ve düzenlemeler tahtında yasal olarak bizim ya da sizin ticaret yapamayacağı kişi ya da kurum olmadığını;
12.7 Ödemeyi alıcıyı ya da üçüncü kişiye yüklememizi istediğiniz zaman üçüncü kişi ya da alıcı ödeme yapmaz ise idare ücreti ile birlikte faturamızı fatura gönderme tarihinden itibaren 7 gün içinde derhal ödeyeceğinizi;
12.8 İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve tüm uygulanacak hukuk ve düzenlemelerine riayet edildiğini;
12.9 Gönderiye, gönderiyle ilgili doğru ticari faturanın eklendiğini (doğru “faturalama yeri” adresi ile uygulanacak KDV numarası, malın doğru ve açık tanımı; Uyarlanan Sistem (“HS”) kodunun ilk 6 hanesini);
12.10 Kişisel veriyi koruyan tüm sözleşme, yönetmelik ve düzenlemelere uygun olarak şayet kişisel verinin kullanılabilir şifrelemesi varsa gönderinin kaybı veya yanlış teslimatı halinde kişisel verinin güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere makul tüm önlemlerin alındığını;
12.11 Yükümlülüklerinizden herhangi birine karşı gelen bir gönderinin sehven kabul etmemiz halinde dahi, bu garanti ve bildirimlerin ihlal etmenizden dolayı maruz kaldığımız herhangi bir sorumluluk veya size veya başkasına karşı maruz kalınan masraf, hasar ve harcamaları hukuki masraflar da dahil olmak üzere tazmin edeceğinizi kabul edersiniz.
Tarafınızdan iletilmiş ve konşimento üzerine yazılarak eklenmiş tüm yanlış ve eksik beyan ile ifadelerden dolayı; veya gönderenin gönderi rotasında yer alan tüm transit yerlerindeki sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tüm gümrük, devlet muameleleri için gerekli yasal işlemlerde kullanılacak yeterli bilgi ve belgeleri sağlanmamasından doğacak kayıplardan münhasıran sorumlu olduğunuzu Kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

13) YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Taşımacılık hizmetleri için yükümlülüklerimiz.
Taşıyıcı kendi kontrolü dışındaki nedenlerle kendisine kusur atfedilmeyecek durumların varlığı halinde hizmetin kesintiye uğramasından; gönderinin kaybolması, hasara uğraması ve gecikmesinden sorumlu tutulamaz.
14. maddeye bağlı olarak, gönderinin veya taşınma esnasında herhangi bir parçasının kaybolması, hasar görmesi veya sorumluluğumuz aşağıda belirtilen şekilde sınırlanmıştır.
13.1.1 Hava yolu ile taşıma
Uluslararası gönderinizin taşınması bütünüyle veya kısmen hava yolu ile ise ve çıkış yaptığı ülke dışında bir ülkede stop alacaksa Varşova anlaşması 1929 (Hague Protokolü 1955 ile yenilenmiş) veya Montreal Anlaşması 1999 geçerli olacaktır. Uluslararası nitelikteki havayolu taşıması sırasında meydana gelebilecek kayıp, hasar ve gecikme durumunda, bizim sorumluluğumuz bu uluslararası anlaşmalar kapsamında belirlenecek olup bizim sorumlu olduğumuz miktar bu uluslararası anlaşmalarda öngörülen sınırlı sorumluluk oranlarını hiçbir şekilde aşmayacaktır.Ayrıca, bu uluslararası anlaşmalar ihbar sürelerini de belirler. Yurtiçi gönderinizin taşınması havayolu ile yapılıyorsa, Türk Sivil Havacılık Kanununun atfediyor olması nedeniyle yine Varşova Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

13.1.2 Kara yolu ile taşıma
Uluslararası gönderinizin taşınmasını bütünüyle kara yolu ile ise ve çıkış yaptığı ve gideceği ülkeler uluslararası karayolu taşımacılığı (CMR 1956) anlaşma dahilinde ise, meydana gelebilecek kayıp, hasar veya gecikme durumunda bizim yükümlülüğümüz CMR Konvansiyonu hükümleri kapsamında sınırlıdır. Teslimatta gecikme sözkonusu olursa sorumluluğumuz maruz kaldığınız kaybı göstermeniz durumunda taşımacılık bedelinin tümünün veya geciken kısım için tarafımıza ödemiş olduğunuz ücretin geri ödenmesi ile sınırlı olacaktır. Yukarıda belirtilen anlaşmalar dışında kalan durumlarda; sözleşmenin ihlali, ihmal, kasıtlı hareketler sebebiyle olası kayıp, hasar, gecikme, yanlış teslimat yada teslimatın yapılamadığı durumlarda sorumluluğumuz üst sınırı kilo başına belirlenen rakam olmak kaydıyla gönderinizi veya etkilenen kısmını yenilemeniz için gereken masrafı ödemekle sınırlıdır.

13.1.3 Kara yolu ile taşıma

Uluslararası gönderinizin taşınmasını bütünüyle kara yolu ile ise ve çıkış yaptığı ve gideceği ülkeler uluslararası karayolu taşımacılığı (CMR 1956) anlaşma dahilinde değil ise, meydana gelebilecek kayıp, hasar veya gecikme durumunda bizim yükümlülüğümüz, her halükarda 13.1.2. maddede düzenlendiği şekilde olacaktır. Teslimatta gecikme söz konusu olursa sorumluluğumuz maruz kaldığınız kaybı göstermeniz durumunda taşımacılık bedelinin tümünün veya geciken kısım için tarafımıza ödemiş olduğunuz ücretin geri ödenmesi ile sınırlı olacaktır.
Yukarıda belirtilen tüm Konvansiyonlar tarafımızın kayıp ve zarardan sorumluluğunu sınırlamaktadır. Diğer hizmetler için yükümlülüklerimiz

13.2 Aşağıdaki 14. maddeye tabi olarak diğer hizmetlere ilişkin Sözleşmenin sınırlama ihlali (without limitation breach) ihmal, kasıtlı hareketler ve hata dahil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı gönderinin ziya ya da hasara uğramasında sorumluluğumuz olursa her bir olay ya da olaylar dizisi halinde hasara neden olan olay için sorumluluğumuz, gönderinin en düşük piyasa değeri ile sınırlı olacaktır.

14) YUKÜMLÜLÜKLERİN DIŞINDA KALANLAR

14.1 Gelir, kar, pazar, itibar, müşteri, kullanım, fırsat kaybı için böyle bir zarar veya hasarın doğabileceğini bilmemize rağmen ya da Sözleşmenin sınırlama ihlali (without limitation breach) ihmal, kasıtlı hareketler ve hata dahil olmak üzere bundan doğan dolaylı, tesadüfi, özel ya da dolaylı hiçbir hasar veya kayıptan sorumlu değiliz.
14.2 Aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gönderinizin tamamının veya bir bölümünün kaybolması, hasarlanması, gecikmesi veya yanlış teslimatından RCS hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

14.2.1 Mücbir sebepler (sadece bunlarla sınırlı değildir)
- deprem, meteor, fırtına, sel, yangın, hastalık, sis, kar ve don gibi doğal afetler
- savaş, kaza, toplumsal ayaklanma, grev, ambargo, tehlikeli hava koşulları, yerel ve sivil karışıklık gibi force major
- hava veya kara taşıma ağında ulusal veya yerel engelleme, taşıma süreçlerinde veya makinalar da mekanik problemler
- gönderinin içeriğinde potansiyel arıza ve kendinden var olan kusurlar
- üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen suçlar; hırsızlık ve kundakçılık gibi
14.2.2 Sizin veya 3. şahısların eylem ve ihlalleri
- özellikle 12. maddede belirtilen yükümlülükler altında sizin yükümlülüklerinizi ihlal etmeniz (yada gönderinizin içeriği ile ilgili 3. şahısların sizin ihlalinize sebep
olduğu durumlarda)
- herhangi bir gümrük, güvenlik, havayolu, havaalanı yada resmi yetkililere karşı yapılan eylemler
14.2.3 Yanlışlıkla kabul etmiş dahi olsak gönderinizin içinde yasaklanmış madde olması
14.2.4 Sizin adınıza resmi olmayan ödemeler yapmayı kabul etmeyiz.
14.3 Sıradan bir taşıyıcı olmamamız ve ekspres kargo taşıması yapıyor olmamız nedeniyle yukarıda belirtilen durumlarda sorumluluk kabul etmeyiz.

15) DEĞERLİ EŞYALAR

Değerli taş, değerli metal, mücevher, para, ticari senet, korunmasız mobilya, cam veya porselen, sanat eseri, antika ve pasaport, bono, hisse ve vade senetlerini kapsayan önemli belgeler gibi değerli eşyaların ağımızın teslimat sistemi ile gönderilmemesi gerekir çünkü araç dolum ve boşaltım, hasar ve/veya kayba neden olabilecek mekanik işleme ve çoklu aktarmalı otomatik ayrıştırma ekipman kullanımını içerir. Buna rağmen bu eşyaların ağımızın teslimat sistemi ile gönderilmesi veya bizim göndermemize neden olunması halinde riski size ait olacaktır.

16) ARTIRILMIŞ YÜKÜMLÜLÜK

16.1 Belirtilen ek ücretin ödenmesi mukabilinde, konşimentoda ilgili bölümün doldurularak ve konşimentoda belirlenen miktara kadar beyanda bulunarak, Artırılmış Yükümlülük hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Ancak, beyan, konşimentodaki ilgili kutunun doldurulması ve belirtilen ücretin ödenmesi suretiyle yapılmalıdır. Gönderinizde meydana gelen kanıtlanmış zarar veya ziyan için beyanda bulunduğunuz miktara kadar tazminat talep edilebilir. Arttırılmış Yükümlülük değerli taşlar, değerli metaller, dizüstü bilgisayarlar, plazma ve LCD ekranlar, mücevherat, para, cam, porselen, sanat eserleri, antikalar, belgeler (aşağıda Madde 17.2’de öngörülen şekilde yeniden yaratma masrafı hariçtir) veya filmler, bantlar, diskler, hafıza kartları veya benzeri diğer veri veya görüntü taşıyan eşyalar için geçerli değildir. Bu gibi malları gönderirseniz kendinizin sigorta yaptırmanızı tavsiye ederiz. Aksi halde bütün kayıp ya da zarar risklerini üstlenmiş kabul edilirsiniz.

16.2 Konşimentodaki ilgili kutuyu doldurmak ve belirtilen ücreti ödemek suretiyle doküman gönderinizin yeniden oluşturma, kopyasını çıkartma, yeniden düzenleme veya yeniden yazdırma maliyeti (malzemelerin (örn. kâğıt) maliyetleri artı makul işçilik maliyetleri) için Arttırılmış Yükümlülük tercihinde bulunabilirsiniz. Bu Arttırılmış Yükümlülük seçeneği sadece gönderinizi taşımak için kabul eden RCS iştiraki veya bağlı şirketi veya şubesinin internet sitesinde sıralanan dokümanlar için kullanılabilir.

16.3 Bu Madde 17’de sağlanan Arttırılmış Yükümlülük seçenekleri (i) dolaylı mahiyetteki zararlar (bkz. Yukarıdaki Madde 14.1) veya taşımadaki gecikmeler veya bu şartlar kapsamındaki yükümlülüklerinizi ihlal etmenizin sonucu olarak doğan zarar için hiçbir suretle tazminat talep etme hakkı sağlamaz, (ii) nakliyesiz hizmetler için mevcut değildir ve (iii) sınırlı sayıda ülkede mevcut değildir. Bu ülkelerin listesini almak ve/veya Arttırılmış Yükümlülük koşulları hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen müşteri hizmet ile irtibat kurun veya gönderinizi taşımak için kabul eden RCS iştiraki veya bağlı şirketi veya şubesinin internet sitesini ziyaret edin.

17) SİGORTA

17.1 Uluslararası gönderinizin kaybolması veya hasar görmesi riskine karşılık gönderinin nakit tüm değeri için sigorta satın alabilirsiniz. Konşimento üzerindeki sigorta kutusunu işaretleyerek ve belirlenen primi ödeyerek sigorta yaptırabilirsiniz. Sigortamız, taşıma kural ve koşullarında belirtilen dolaylı doğal afetler (13.1 maddesine bakınız), yükümlülüklerinizin ihlali nedeniyle oluşabilecek kayıp, dolaylı zararlar ile teslimatta gecikmelerden kaynaklanan kayıp ve zararları kapsamaz. Değerli taşlar, değerli metaller, laptop bilgisayarlar, plazma ve LCD ekranlar, mücevher, para, cam, porselen, sanat eserleri, antikalar, dokümanlar ( paragraf 17.2’de belirtilen yeniden oluşturma masrafları dışında) paragraf veya görüntü içeren film, teyp, disketler için yapılamaz. Bu tip gönderiler için sigorta işlemlerini sizin yaptırmanızı öneriyoruz. Aksi halde bütün kayıp ya da zarar risklerini üstlenmiş sayılır ve hiçbir sorumluluğumuzun olmayacağını kabul edersiniz.

17.2 Uluslararası doküman gönderilerinizin kaybolması veya hasar görmesi riskine karşılık yeniden yapım, yeniden üretim, ya da yeniden basım maliyetlerini (malzeme maliyeti (örneğin kağıt) ve makul işçilik maliyeti dahil) konşimento üzerindeki sigorta kutusunu işaretleyerek ve belirlenen primi sigorta yaptırabilirsiniz. Bu sigorta sadece internet sitemizde belirtilen doküman çeşitleri için yapılabilmektedir.”

17.3 Yukarıda belirtilen sigorta opsiyonları (17.1 ve 17.2) i)mücbir sebeplerden oluşan kayıpları veya bu taşıma kural ve koşullarında belirtilen sizin yükümlülüklerinizi ihlal etmenizden oluşabilecek kayıp veya gecikmeleri kapsamaz ii)bazı ülkelere yapılan gönderiler ve taşımacılık dışı hizmetler için de sigorta yapılamaz. Bu ülkeler için lütfen Müşteri Hizmetlerimizi arayınız.

18) ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAK İDDİALARI

Gönderinizin taşınması ile ilgili ihmal ve hatamız olsa dahi, meydana gelebilecek herhangi bir problem sebebiyle gönderi ile dolaylı veya direkt bağlantısı olabilecek 3.şahıslar herhangi bir hak iddia edemez ve konu ile ilgili dava açamazlar. Böyle bir konuda hak iddia edildiği veya dava açıldığı takdirde meydana gelebilecek sonuçlar karşısında oluşacak tüm zararlarımızı, savunma masraflarını ve maliyetleri ödemeyi kabul edersiniz.

19) HAK İDDİA ETME PROSEDÜRÜ

Kaybolmuş, hasar görmüş veya gecikmiş bir gönderi veya başka ziyan bedelleri için talepte bulunmak isterseniz ilgili sözleşmelere ve aşağıdaki prosedüre uymanız zorunludur aksi takdirde talebinizi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz:
19.1 bize (gönderinin teslimatından sonra, (ii) gönderinin teslim edilmesi gereken tarihten itibaren veya (iii) talebin başka hizmetlere ilişkin olması halinde zarar, ziyan veya gecikmeden makul bir şekilde haberdar olmanız gereken tarihten itibaren 21 gün zarfında zarar, ziyan veya gecikme hakkında yazılı şekilde bilgi vermek zorundasınız.

19.2 bize talebinizi bildirmenizden itibaren 21 gün içinde sevkiyat ve/veya maruz kalınan zarar, ziyan veya gecikme hakkında tüm ilgili bilgileri göndermek suretiyle talebinizi belgelendirmek zorundasınız.Tarafımıza yapacağınız bütün taleplerin yazılı olarak yapılması gerekir; aksi halde hiçbir sorumluluğumuzun olmayacağını Kabul edersiniz..

19.3 ücretlerimiz ödeninceye kadar hiçbir talep hakkında işlem yapmakla mükellef olmadığımız gibi talep tutarınızı bizim ücretlerimizden kesme hakkına sahip değilsiniz;

19.4 alıcı gönderiyi kabul ettiğinde teslim tutanağımız üzerine herhangi bir hasar not etmediği sürece gönderinin iyi durumda teslim edildiğini varsayarız. Bizim tazminat taleplerini dikkate almamız için gönderinin içeriği ve orijinal ambalajın muayene için bize verilmesi zorunludur;

19.5 ilgili sözleşme veya kanunlarca aksi öngörülmedikçe, gönderinin teslimat tarihinden veya gönderinin teslim edilmesi gereken tarihten veya taşımanın sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl zarfında veya talep başka hizmetlerle ilişkili ise zarar, ziyan veya gecikmeden makul bir şekilde haberdar olmanız gereken tarihten itibaren 1 yıl zarfında mahkemede dava ikame edilmedikçe bizden tazminat talep etme hakkınız ortadan kalkar. Bu süre hak düşürücü süre niteliğindedir.

19.6 tarafımızdan talebinizin kısmen veya tamamen kabul edilmesi halinde bize sigortacınızın veya sevkiyatta çıkarı olan üçüncü şahısların halefiyet ile veya başka bir şekilde yetkili olabilecekleri tüm haklardan, kanuni yollardan veya çarelerden feragat etmiş olduğunu garanti edersiniz;

19.7 Âdemi teslim hakkında bize bilgi verdiğiniz tarihten itibaren en az 30 gün geçmeden gönderinin kaybolmuş olduğu addedilmez. Bu süreyi kısaltmak için sizinle yazılı şekilde mutabık kalabiliriz.

20) FİYAT LİSTELERİ ve ÖDEME

20.1 Gönderi ücretini (uygulanan ek ücretler dahil), konşimento üzerinde belirtilen ülkeler için ve vergilerde eklenmiş olarak veya verdiğimiz diğer hizmetler dahil olarak fatura tarihinden sonra en geç 7 gün içinde herhangi bir eksiltme veya yuvarlama yapmadan ödemeniz gerekir.
20.2 Faturaya, fatura tarihini takip eden 8 gün içinde yazılı olarak itiraz etmezseniz tüm haklarınızdan vazgeçmiş sayılırsınız.

20.3 Gönderi ücretlerimiz tarafınıza uygulanan geçerli fiyat tarifesi üzerinden hesaplanacaktır. Geçerli fiyat listemiz gönderinin faturalandığı ülkedeki herhangi bir ofisimizden talep üzerine temin edilebilir.

20.4 Gönderinin fiili ve volumetrik ağırlığından hangisi fazla ise ona göre ücretlendiririz ve volumetrik ağırlık fiyat listemizde belirtilen volumetrik hesaplama denklemine göre hesaplanacaktır. Gönderinizin, gerçek ağırlığı ve/veya volumetrik ağırlığı ve/veya gönderi içindeki parça sayısı tarafımızca kontrol edilir gerekirse gönderiniz yeniden tartılıp ölçülebilir..Gönderi bedeli, fiili ya da volumetrik ağırlıktan yüksek olanına göre hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır. Beyanınızdan farklı bir ağırlık hesap edilirse, tarafımızca yapılan hesaplamanın faturalama için kullanılacağını kabul edersiniz.

20.5 Tüm ithalat gümrük vergileri, katma değer vergileri ve alıcı ülkedeki gönderi ile ilgili masraflar dahil karşı taraftaki alıcı tarafından teslimatta tarafımıza ödenmelidir. Alıcının ödeme yapmadığı durumlarda, gerekli bilgi tarafınıza verildikten sonraki 7 gün içinde ödeme yapmayı kabul edersiniz.

20.6 Yedi gün içinde ödenmeyen faturalar için aylık %3 vade farkı ödemeyi kabul edersiniz. Yedi günlük süre içerisinde ödenmeyen faturaların makul ve uygun tahsilat masraflarımızı ödemeyi kabul edersiniz.

20.7 Geçerli fiyat listemizde belirtilen kapıdan kapıya teslim fiyatları basit gümrük çekimi formalitelerini de kapsamaktadır. Gönderinizin alıcıya teslimi için fazla gümrük işlemi gerekiyorsa ekstra gümrük çekimi işlemleri için ekstra idare ücreti talep etme hakkımızı saklı tutarız. Ek ücretler bu nedenle bazı ülkelerde yürütülen kapsamlı gümrük çekimi faaliyetleri için uygulanacaktır ve bu aşağıdakileri gerektiren gönderileri kapsamakta ancak bunlarla sınırlı olmamaktadır:

20.7.1 üç ayrı maldan fazlasını içeren resmi gümrük işlemleri gerektiren gönderiler,

20.7.2 gümrüklü sahadan çekilmesi gereken gönderiler,

20.7.3 geçici ithalatlar,

20.7.4 gümrük yetkilileri dışında resmi birim içeren çekimler
Bazı ülkelerde ithalat harç, vergi, cezalarını peşin öderiz ya da taahhüdü ithalatçı adına göndeririz ve ek hizmet verildiği takdirde yerel idare ücreti alıcıya yüklenecektir ve alıcı bu ücreti ödemezse bu ücretten siz sorumlu olacaksınız.

20.8 Bize özel faturalama talimatları verebilirsiniz veya gönderinin alıcısı ya da üçüncü bir kişi ile ücretimizin ve/veya harç, vergi, ceza, taahhüt, değerleme, masraf, ek ücret ve para cezalarının ödenmesi konusunda anlaşabilirsiniz. Alıcı ya da üçüncü kişi gönderim ücretini veya yukarıda belirtilen masrafları ödemekten imtina ederse ödemenin reddedildiğini tarafınıza ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde bu miktarları ödemeyi kabul edersiniz.
20.9 Faturalarımız dijital ya da elektronik formatta geçerli olarak sağlanması veya teminini kararlaştırabileceğiniz teslim kanıtı sureti ya da başka ek belge içermemektedir.

20.10 Kanunen izin verilen durumlarda, standart fatura sunma yöntemimiz elektronik ortamda faturalamadır. Kâğıt fatura kullanımını talep ederseniz veya biz kullanmak zorunda kalırsak sizden bu hizmeti vermek için idare ücreti alma hakkımızı saklı tutuyoruz

20.11 Faturalarımız, faturada yer alan para biriminde ya da tarafımızdan temin edilen yerel para birimine karşılık döviz kurunda ödenmelidir.

20.12 Tarafımıza zilyetliğimize teslim edilen tüm gönderileriniz üzerinde rehin ve hapis hakkımız bulunmakla bize olan borçlarınızın kapatılması amacıyla gerektiği taktirde her zaman için satabilme ve satış gelirini alıkoyma hakkımız bulunmaktadır.

20.13 Taşıma, diğer hizmetler ve taşıma belgesi dahil tüm belgeler için uygulanacak harç, vergi, masraflar ve damga harcı ödemeleri için sorumlu olacaksınız

21) TESLİMATIN KANITI

Teslimata kanıt teşkil eden imza kopyasının veya aslının aletle yapılmış olduğu durumlarda ilgili kanıt taraflar arasında geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

22) İŞÇİLER İLE İLGİLİ TAZMİNATINIZ
Direkt ve dolaylı olarak fazladan seçmeli yeniden işe alma veya herhangi bir işçi ya da önceki işçiniz veya sağlayıcı ya da önceki sağlayıcınız veya üçüncü kişinin sağlayıcısının transferinden veya Avrupa Hukuku Kazanılmış Haklar Yönetmeliği (2001/23/EC Yönetmeliği ile yenilenmiş 77/187/EEC) tahtında baş gösteren sorumluluk dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere ulusal uygulayıcı kanunlar ve diğer uygulanacak iş kanunları tahtında tarafınızla olan ticari ilişkimizden doğan masraf, iddia, sorumluluk ve taleplerini tazmin etmeyi kabul edersiniz.

23) BOLÜNEBİLİRLİK
Bu anlaşmada herhangi bir koşul veya kuralın geçersiz ve mecburi olmadığı beyan edilse bile bu tür bir karar taşıma anlaşmasının yürürlükte olan diğer hükümlerini etkilemeyecektir.

24) HUKUK VE YARGI

Uygulanacak konvansiyonlarda aksine hüküm olmadıkça iş bu taşıma anlaşmasındaki ihtilafların hallinde gönderinizin taşımasını yapmayı kabul eden RCS iştirak ya da bağlı kuruluş veya şubesinin bulunduğu yer/menşei ülkesi mahkemeleri yetkili olup bu ülke kanunları geçerli olacaktır.

RCS Logistics' transport services include:

  • Express Kurye Taşımacılığı
  • Parsiyel Kargo Taşımacılığı
  • İthalat Hizmetleri
  • Gümrükleme Hizmetleri
  • Karayolu Taşımacılığı
  • Gümrükleme Hizmetleri
  • Hava Kargo Taşımacılığı
  • Proje Taşımacılığı

For more information about our transport logistics solutions, call now on 0845 500 4005.

Kampanya ve fırsatlarımızı anlık olarak takip edebilirsiniz. Lokasyonlar Sizi Dinliyoruz Skype:ruscotr İş Başvuruları

© 2002 - 2012 RCS Logistics Limited. All rights reserved.